QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA [Curs 2017-18]

QÜESTIONS CANDENTS EN BIOÈTICA

L’eutanàsia, les noves tècniques de reproducció assistida, els embrions congelats, les mares de lloguer, les operacions de canvi de sexe en menors d’edat … Són notícia sovint als mitjans de comunicació i apareixen en moltes converses de sobretaula i tanmateix, ¿hem tingut l’oportunitat de reflexionar a fons sobre la complexitat d’aquestes qüestions i sobre les seves implicacions ètiques? Aquest curs ofereix l’oportunitat d’aprofundir-les des de la perspectiva biològica, ètica, legal i teològica. El curs està pensat per ajudar a pensar des de les diferents perspectives i requereix la implicació activa dels alumnes. No calen coneixements previs, però sí el compromís a escriure un cop al mes una reflexió personal breu (1-2 pàgines) a partir de la informació que us faré arribar per tal que pugueu preparar la classe. La preparació prèvia és fonamental perquè la discussió pugui anar a fons i puguem evitar el tractament superficial o sensacionalista.

DATES – Curs 2017-18: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 14/X – 25/XI – 16/XII – 20/I – 17/II – 17/III – 14/IV – 12/V – 16/VI

PROGRAMA – 

14-X Introducció / 25-XI L’eutanàsia / 16-XII La reproducció assistida / 20-I Els embrions congelats i l’ús de les cèl·lules mare / 17-II La gestació per substitució (mares de lloguer) / 17-III L’avortament / 14-IV Les vacunacions obligatòries / 12-V Les operacions de canvi de sexe en els menors d’edat / 16-VI Conclusions.

LLOC – 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT / Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10 / 08199-MONTSERRAT / Telf. (34) 93 8350078.

COM ARRIBAR-HI

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=324&lang=1

HORARI – Matí 10:00 / 12:30 distribuït de la següent manera:

  • 10:00-11:00 Classe
  • 11:00-11:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 11:45-12:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que caldrà fer efectiva de la següent manera:

  • Preinscripció al moment de matricular-se: 100€
  • Pagament de la resta, el 14/X: 250€

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 100€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL ES48 0081 5283 3400 0110 9114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte QC. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Cursos TFV’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’N.I.F.’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça – Codi Postal – Població’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu Electrònic’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’/][/contact-form]