Pensament

La Teresa Forcades s’ha distingit com una pensadora compromesa amb la realitat eclesial i social del nostre país, aportant sempre les seves reflexions de millora a la llum de l’Evangeli. El seu pensament es fonamenta en l’anunci evangèlic de la dignitat de tot ésser humà i no defuig la denúncia de tot allò que trepitja aquesta dignitat en la societat actual.

Així mateix, sempre s’ha mostrat atenta als darrers esdeveniments del món de la medicina, especialment pel que fa referència a les pràctiques mèdiques amb repercussions discutibles sobre la salut de la població, pràctiques sovint generades per interessos aliens al bé comú. Les seves idees en aquest camp, sempre científicament justificades en base a les investigacions més recents de la medicina actual, no pretenen altra cosa que servir a la veritat.