LES NECESSITATS DE L’ÀNIMA [Curs 2016-17]

LES NECESSITATS DE L’ÀNIMA – Curs inspirat en l’obra l’Arrelament de Simone Weil.

baixa (1)No només de pa viu l’home (Mt 4,4). Moltes persones arrisquen la vida quan tenen pa, però no tenen llibertat; o es lleven la vida quan tenen pa, però no tenen amor. Què més necessita una persona, a més de pa? Beure, dormir, ser protegida del fred i la calor extrems, respirar, ser guarida en la malaltia o l’accident … Aquestes les podem anomenar necessitats materials bàsiques. És això tot? Són la resta de coses que el nostre cor anhela qüestió de gustos o de preferències individuals? O bé existeixen unes necessitats espirituals que ens són comunes a totes les persones i que ens pemetrien fonamentar una convivència justa entre nosaltres?

[Imatge – Vell cec amb nen, de Pablo Picasso]

NOTA –

No cal cap coneixement previ teològic ni bíblic per fer aquest curs, però sí cal advertir que el nivell serà el d’un curs universitari; si dubteu de si el curs us és escaient, podeu venir a la primera sessió sense compromís per tal de fer-vos una idea millor del contingut i metodologia del curs abans de decidir-vos; cada sessió serà de dues hores i mitja i constarà d’una hora d’explicació per part meva seguida d’una proposta de treball per fer allà mateix durant tres quarts d’hora en solitari, en parella o en grup i acabarem amb tres quarts d’hora de debat i aprofundiment sobre el material treballat.

DATES – Curs 2016-17: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 29.X / 12.XI / 04.XII / 07.I / 11.II / 25.II / 22.IV / 20.V / 17.VI

LLOC – 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT / Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10 / 08199-MONTSERRAT / Telf. (34) 93 8350078.

COM ARRIBAR-HI

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=324&lang=1

HORARI – Matí 10:00 / 12:30 distribuït de la següent manera:

  • 10:00-11:00 Classe
  • 11:00-11:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 11:45-12:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [29/X – 100€; 07/I – 100€; 22/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL ES48 0081 5283 3400 0110 9114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte NA. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Cursos TFV’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’D.N.I.’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça – Població – Codi postal’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’/][/contact-form]