LA TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTÒRIA – II [Curs 2017-18]

La Teologia Feminista en la història – II [època moderna]

Amb la Modernitat i no abans naixem ‘les dones’ com a categoria social contraposada ‘als barons’. La divisió premoderna en estaments socials no implicava la igualtat de les dones dins de la seva categoria social, però dificultava la naturalització de ‘l’essència femenina universal’. Amb la Modernitat, l’essència femenina no només es naturalitza sinó que es teologitza: la inferioritat de totes les dones (aristòcrates incloses) respecte a tots els barons es considera instituïda per Déu i necessària per a la bona marxa de la societat. Durant l’època medieval, la ‘dansa de la mort’ representada a l’atri d’algunes esglésies recordava als qui hi entraven que el privilegi social era de curta durada: la mort ens igualava a tots; les diferències socials eren només aparença. ¿On trobarem en la Modernitat una saviesa paral·lela, és a dir, la relativització de les diferències de gènere?

En aquest curs estudiarem les teòlogues feministes cristianes més rellevants de l’època moderna.

DATES – Curs 2017-18: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 14/X – 25/XI – 16/XII – 20/I – 17/II – 17/III – 14/IV – 12/V – 16/VI

PROGRAMA – 

14-X Teresa de Jesús i l’escola teresiana / 25-XI Maria Jesús d’Àgreda i la subjectivitat de Maria de Natzaret / 16-XII Sor Juana Inés de la Cruz i la lluita contra la censura eclesiàstica / 20-I Marie de Gournay i l’auge de l’activitat literària de les dones al segle XVII / 17-II Bathsua Makin i Anna M van Schurman / 17-III Margaret Fell i la igualtat dona-baró en els ministeris cristians / 14-IV Mary Astell i el monestir secular / 12-V Les primeres doctores d’Europa: Juliana Morell, Elena Cornaro Piscopia, Laura Bassi i Maria Gaetana Agnesi / 16-VI Conclusions.

LLOC – 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT / Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10 / 08199-MONTSERRAT / Telf. (34) 93 8350078.

COM ARRIBAR-HI

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=324&lang=1

HORARI – Tarda 15:00 / 17:30 distribuït de la següent manera:

  • 15:00-16:00 Classe
  • 16:00-16:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 16:45-17:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que caldrà fer efectiva de la següent manera:

  • Preinscripció al moment de matricular-se: 100€
  • Pagament de la resta, el 14/X: 250€

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 100€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL ES48 0081 5283 3400 0110 9114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte TFH. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Cursos TFV’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’N.I.F.’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça – Població – Codi Postal’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu Electrònic’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’/][/contact-form]