LA TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTÒRIA – I [Curs 2016-17]

La Teologia Feminista en la història – I [època medieval i renaixentista]

baixa

Des de quan existeix la teologia feminista? El nom ‘feminista’ és de finals del s. XIX, però, encara que no se li donés aquest nom, des de quan existeix ‘consciència feminista en la teologia’, consciència que el que li fem dir a Déu en relació a les dones no és fruit de cap revelació divina sinó d’uns interessos, unes pors i unes suspicàcies humanes que projectem en Déu? La tesi de partença del curs és que la teologia feminista existeix des que existeix la teologia patriarcal. Des que existeix una teologia que considera les dones menys aptes que els barons per parlar de Déu, per presidir les cerimònies de culte o per dirigir les institucions religioses – aquesta sería la teologia patriarcal – han existit persones – dones i barons – que s’han oposat a aquest ordre de coses; aquests són els teòlegs i, sobretot, les teòlogues feministes. En aquest curs estudiarem les teòlogues feministes cristianes més rellevants de l’època medieval i renaixentista i el curs vinent ens centrarem en l’època moderna. Algunes figures que estudiarem aquest curs són: Hilda de Whitby, Hildegarda de Bingen, Gertrudis de Helfta, Christina de Pizan, Isabel de Villena, Moderata Fonte i Lucrezia Marinella.

[Imatge – Una sibil·la, d’Artemisia Gentileschi]

NOTA –

No cal cap coneixement previ teològic ni bíblic per fer aquest curs, però sí cal advertir que el nivell serà el d’un curs universitari; si dubteu de si el curs us és escaient, podeu venir a la primera sessió sense compromís per tal de fer-vos una idea millor del contingut i metodologia del curs abans de decidir-vos; cada sessió serà de dues hores i mitja i constarà d’una hora d’explicació per part meva seguida d’una proposta de treball per fer allà mateix durant tres quarts d’hora en solitari, en parella o en grup i acabarem amb tres quarts d’hora de debat i aprofundiment sobre el material treballat.

DATES – Curs 2016-17: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 29.X / 12.XI / 04.XII / 07.I / 11.II / 25.II / 22.IV / 20.V / 17.VI

LLOC – 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT / Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10 / 08199-MONTSERRAT / Telf. (34) 93 8350078.

COM ARRIBAR-HI

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=324&lang=1

HORARI – Tarda 15:00 / 17:30 distribuït de la següent manera:

  • 15:00-16:00 Classe
  • 16:00-16:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 16:45-17:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [29/X – 100€; 07/I – 100€; 22/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL ES48 0081 5283 3400 0110 9114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte TF. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Cursos TFV’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’D.N.I.’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça – Població – Codi Postal’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’/][/contact-form]