LA DIVINITZACIÓ / TEOSI COM A PLENITUD DE LA VIDA HUMANA [Curs 2018-19]

Sant Atanasi, al s. III, ho expressava així: ‘Déu s’ha fet home per tal que l’home es pugui fer Déu’. Què vol dir, ‘que l’home o la dona es puguin fer Déu’? S’ha de prendre seriosament o es tracta d’una metàfora? A l’inici del cristianisme, n’hi va haver que es van prendre l’afirmació ‘Déu s’ha fet home’ com una metàfora i van creure que era contrari a la raó entendre-la de forma literal. Hi va haver moltes baralles a causa d’això, dialèctiques i també físiques. Avui dia, encara hi ha persones, probablement la majoria de la humanitat, que creuen que l’Encarnació és una metàfora o un mite. ¿Què dir, doncs, del seu corol·lari segons sant Atanasi, la possibilitat ‘que l’home es faci Déu’? Es pot prendre de forma literal?

[Imatge – Crist Salvador i Menna (s. VII). Monestir de S. Menna a Egipte (París, Louvre)]

BIBLIOGRAFIA –

  • Russell, Norman. Fellow Workers with God. Orthodox Thinking on Theosis. Nova York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2009.

DATES – Curs 2018-19: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 06/X – 03/XI – 24/XI – 12/I – 09/II – 09/III – 06/IV – 04/V – 01/VI

PROGRAMA – 

06-X Què és la divinització / teosi? – 03-XI Teosi i salvació / 24-XI La fonamentació bíblica de la teosi / 12-I A imatge i semblança de Déu / 09-II La transfiguració de la persona que creu / 09-III L’auto-transcendència / 06-IV La participació en la vida divina / 04-V La unió amb Déu / 01-VI Conclusió.

LLOC – 

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT / Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10 / 08199-MONTSERRAT / Telf. (34) 93 8350078.

COM ARRIBAR-HI

http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=324&lang=1

HORARI – Matí 10:00 / 12:30 distribuït de la següent manera:

  • 10:00-11:00 Classe
  • 11:00-11:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 11:45-12:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que caldrà fer efectiva de la següent manera:

  • Preinscripció al moment de matricular-se: 100€
  • Pagament de la resta, el 06/X: 250€

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 100€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL ES48 0081 5283 3400 0110 9114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte DIV. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=”activitatstfv@monestirsantbenetmontserrat.com” subject=”Activitats TFV – La Divinització”][contact-field label=”Nom” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Cognoms” type=”text” required=”1″][contact-field label=”NIF” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Adreça” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Codi postal i població” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Telèfon” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Correu electrònic” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Edat” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Formació” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Professió” type=”text” required=”1″][contact-field label=”Comentaris” type=”text”][/contact-form]