Biografia

Teresa Forcades i Vila és monja benedictina al Monestir de Sant Benet de Montserrat.

Neix el 1966 a Barcelona on estudia medicina. El 1992 marxa als EEUU per realitzar l’especialitat de medicina interna a la Universitat de Nova York a Buffalo i els estudis teològics corresponents al Màster of Divinity a la Universitat de Harvard. Va entrar al monestir l’any 1997. És doctora en Salut Pública per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre les medicines alternatives (2004). Llicenciada en teologia fonamental (2005) amb una tesi sobre el misteri de la Trinitat (“La Trinitat, avui”; PAMSA, 2005). El 2008 es doctora per la Facultat de Teologia de Catalunya amb una tesi sobre el concepte de persona en la teologia trinitària clàssica en relació a la noció moderna de llibertat com autodeterminació. Ha publicat també: “Els crims de les grans companyies farmacèutiques” (Quaderns Cristianisme i Justícia, 2006 n. 146, en català, castellà i anglès); “La teologia feminista en la història” (Fragmenta, 2007); “Ser persona, avui” (PAMSA, 2011) “Converses amb Teresa Forcades” (Dau, 2012); “És a les nostres mans” (Dau, 2014). Ha realitzat la seva investigació de postdoctorat a la Universitat Humboldt de Berlín a Alemanya a fi d’aprofundir el diàleg entre la noció teològica de persona i les nocions de subjectivació de certes antropologies contemporànies (ex. Lacan, Zizek, Boyarin).

Actualment resideix a Berlín.