Benvinguda

Benvolguda, benvolgut

Pau i Bé

El meu desig i la meva pregària tant per a tu, visitant desconeguda, com per a mi mateixa, és que, com diu sant Benet, siguem sempre conscients de la presència de Déu a la nostra vida (regla de sant Benet, capítol 7, primer graó de la humilitat); Déu és amb nosaltres, no per controlar-nos, ni per judicar-nos, ni per condemnar-nos; Déu és amb nosaltres perquè li agradem, perquè li agrada estar amb nosaltres i que el tinguem en compte, li agrada que li fem cas, que ens adonem del seu amor i de la seva fidelitat envers nosaltres; Déu busca la nostra reciprocitat lliure i amorosa.

Déu ens coneix i confia en cadascuna de nosaltres: creu que tots sense excepció tenim la capacitat de ser en el nostre món testimonis de l’Amor i la Llibertat que ens vénen de Déu; treballar des de la pròpia vulnerabilitat per la justícia social no és cosa fàcil, però el seu ajut per a aquesta tasca no ens fallarà mai.

Gna. Teresa
Monestir de Sant Benet de Montserrat


Ongi etorri,

Bake eta On

Jakin ezazu nire desioa eta otoitza, bai zuretzat ­‑bisitari ezezagun hori-, baita neuretzat ere, honakoa dela: San Benitok dioen bezala, Jainkoak gure bizitzan duen presentziaz jabetu gaitezen beti (San Benitoren Erregela, 7. atala, apaltasunaren lehen urratsa). Jainkoa gurekin da, ez gu kontrolatzeko, ez gu epaitzeko, ezta gu kondenatzeko ere. Jainkoak gu atsegin gaituelako dago gurekin, gurekin egotea atsegin duelako, guk hura kontuan hartzea atsegin duelako. Maite du guk hari jaramon egitea. Maite du gu haren maitasunaz eta gurekiko duen leialtasunaz jabetzea. Jainkoak guk ere antzera jokatzea nahi du, askatasunez eta maitasunez.

Jainkoak gutako bakoitza ezagutzen du, eta gutako bakoitzean jartzen du konfiantza: haren arabera, den-denok gara gai, salbuespenik gabe, Jainkoarengandik datorkigun Maitasun eta Askatasunaren lekuko izateko munduan. Ez da erraza gizarte justiziaren alde gure ahuldadetik lan egitea, baina beti izango dugu haren laguntza lan honetan. Ez digu inoiz huts egingo.

Ahizpa Teresa
Sant Benet de Montserrat Monasterioa


Bienvenue

Paix et Bonté.

Cher lecteur/ chère lectrice,

Mon souhait et ma prière autant pour toi, visiteur inconnu, que pour moi-même, sont que nous soyons toujours conscients de la présence de Dieu dans nos vies, comme l’a dit saint Benoît (règle de saint Benoît, chapitre 7, premier degré de l’humilité). Dieu est avec nous, non pas pour nous contrôler, ni pour nous juger, ni pour nous condamner ; Dieu est avec nous parce que nous lui plaisons, parce qu’il aime être parmi nous et que nous l’estimions ; il aime qu’on le tienne en compte, que nous sentions l’amour et la fidélité dont il nous voue; Dieu cherche notre réciprocité libre et amoureuse.

Dieu sait et confie en chacun de nous ; il croit que nous tous, sans exception, possédons la faculté d’être porteurs, dans notre monde, de l’Amour et de la Liberté qui nous viennent de Lui ; il n’est pas facile de travailler pour la justice sociale à partir de notre propre vulnérabilité, mais son soutien pour cette tâche ne nous manquera jamais.

Sœur Teresa
Monastère de Sant Benet de Montserrat