Teologia Feminista de la Trinitat [Curs 2014-15]

6a0120a610525c970c0133f1f9c372970b-800wi

En el decurs dels darrers trenta anys s’ha produït un renaixement  de la teologia trinitària que cerca d’aprofundir una imatge de Déu intrínsecament unida a la diversitat i a l’acció intradivina, i fins i tot a la noció d’esdevenir o de desenvolupament: té Déu un ‘cos’ després de la resurrecció de Crist que no tenia abans d’ella?; si és que sí, quina mena de cos és aquest i com es relaciona amb el nostre? El curs explorarà aquestes qüestions mitjançant la lectura de teòlogues feministes contemporànies com ara CatherineLaCugna, Mary Daly, Elizabeth Johnson, Sarah Coakley i Karen Baker-Fletcher, entre d’altres.

[Imatge – Autor: William Blake (1757-1827); poeta i pintor]

DATES – Curs 2014-15: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 04.X / 15.XI / 13.XII / 10.I / 07.II / 7.III / 18.IV / 16.V que finalment es farà a casa nostra, Monestir de Sant Benet de Montserrat, contràriament al que us vam dir inicialment/ 06.VI

LLOC – 

Monestir de Sant Benet de Montserrat
http://monestirsantbenetmontserrat.com
Telf. 93 835 00 78

HORARI – Tarda 15:00 / 17:30 distribuït de la següent manera:

  • 15:00-16:00 Classe
  • 16:00-17:00 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 17:00-17:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [04/X – 100€; 10/I – 100€; 18/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte TF – T. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon de contacte’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Comentaris’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]