La Revolució, avui [Curs 2014-15]

Català RocaO per què Simone Weil va afirmar que la revolució és l’opi del poble?

L’objectiu del curs no és desautoritzar la noció de revolució sinó desmitificar-la de manera que serveixi d’esperó per a una acció social responsable. A partir del pensament de SimoneWeil, el curs analitzarà la necessitat d’una ruptura amb el sistema socioeconòmic i polític actual que demana ser contínuament actualitzada. Aquest pensament queda recollit en la frase: ‘farem la revolució i després, l’haurem de tornar a fer’. Analitzarem, entre altres: la crítica de Weil al marxisme, la crítica a la noció de dret i a la noció de persona, la seva anàlisi de la força com a contrària a la llibertat, la noció d’opressió per la funció i la noció d’arrelament en contrast amb els nacionalismes excloents.

[Drets d’imatge – Autor: F. Català-Roca. La gitaneta. Barcelona, c. 1953 © Fons Fotogràfic F. Català-Roca – Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.]

DATES – Curs 2014-15: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 04.X / 15.XI / 13.XII / 10.I / 07.II / 07.III / 18.IV / 16.V que finalment es farà a casa nostra, Monestir de Sant Benet de Montserrat, contràriament al que us vam dir inicialment / 06.VI

LLOC – 

Monestir de Sant Benet de Montserrat
http://monestirsantbenetmontserrat.com
Telf. 93 835 00 78

HORARI – Matí 10:30 / 13:00 distribuït de la següent manera: 

  • 10:30-11:30 Classe
  • 11:30-12:30 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 12:30-13:00 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [04/X – 100€; 10/I – 100€; 18/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte SW – R. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon de contacte’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Formació’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Comentaris’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]