MARIA MAGDALENA en els primers textos cristians [Curs 2015-16]

Maria MagdalenaMaria Magdalena en els primers textos cristians.

Sabem qui va ser en realitat Maria Magdalena? La resposta tradicional és que fou una prostituta palestina que es va convertir en contacte amb Jesús de Natzaret i va fer vida penitent i retirada a partir de la mort d’ell. Maria Magdalena ha estat durant molts anys la icona de la dona que gosa afirmar la seva sexualitat – i, en conseqüència, a si mateixa – fora de les normes socials i que acaba reconeixent el seu error i pagant per ell la resta dels seus dies. Avui dia hi ha d’altres imatges de Maria Magdalena; potser la que s’ha popularitzat més sigui la de Maria Magdalena com a esposa de Jesús i símbol de la feminitat. Aquest curs es basarà en el treball d’Ann Graham Brock per analitzar què ens diuen de Maria Magdalena els primers textos cristians. Veurem emergir de mica en mica una Maria Magdalena molt diferent de la tradicional i també molt diferent de certes imatges contemporànies més o menys esotèriques, fantasioses o interessades. Veurem emergir dels textos una dona d’acció capaç de parlar amb autoritat i d’exercir el lideratge i veurem la reacció de rebuig que aquesta dona lliure va generar en els primers segles del cristianisme. Acabarem el curs considerant les conseqüències que aquesta nova imatge de Maria Magdalena pot tenir avui per a les Esglésies cristianes i pel feminisme.

[Imatge – Extreta de la pel·lícula Maria de Natzaret]

NOTA –

No cal cap coneixement previ teològic ni bíblic per fer aquest curs, però sí cal advertir que el nivell serà el d’un curs universitari i que es treballarà a base d’analitzar textos antics; si algú dubta de si el curs és escaient per a ella/ell, podeu venir a la primera sessió sense compromís i fer-vos una idea millor del contingut i metodologia del curs abans de decidir-vos; cada sessió serà de dues hores i mitja i constarà d’una hora d’explicació per part de la Teresa, seguida d’una proposta de treball per fer allà mateix durant tres quarts d’hora en solitari, en parella o en grup, i s’acabarà amb tres quarts d’hora de debat i aprofundiment sobre el material treballat.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

(No cal comprar-la; la Teresa distribuirà tots els textos que es necessitaran a classe i seran en català; encara que la bibliografia sigui en anglès, no cal saber anglès per fer aquest curs).

  • Ann Graham Brock.Mary Magdalene, the first apostle. The struggle for authority.Harvard Theological Studies, 51.Harvard University Press, 2003.
  • Esther de Boer. The Mary Magdalene Cover-Up. The sources behind the myth. T&T Clark, 2007 (versió original en holandès del 2006).
  • Hal Taussig (editor).  A New New Testament.A Bible for the 21st Century combining traditional and newly discovered texts.Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

DATES – Curs 2015-16: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 03.X / 07.XI / 05.XII / 09.I / 13.II / 12.III / 09.IV / 07.V / 04.VI

LLOC – 

LA BONNE – Centre de Cultura de Dones / c. Sant Pere més Baix n.7 08003 – BARCELONA (al costat del Palau de la Música. Metro L1/L4 – Urquinaona) / Telf. 34 93 315 14 32 (de dilluns a divendres de 10:00 a 19:00h)

HORARI – Matí 10:30 / 13:00 distribuït de la següent manera:

  • 10:30-11:30 Classe
  • 11:30-12:15 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 12:15-13:00 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [03/X – 100€; 09/I – 100€; 09/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte MM. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Curs 2015-16 / MARIA MAGDALENA’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’DNI’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Codi Postal i població’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Formació’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Comentaris’ type=’textarea’/][/contact-form]