LA TRINITAT [Curs 2015-16]

Dreifaltigkeit+UrschallingLa Trinitat com a fonament i interlocutora de la llibertat humana.

¿És la llibertat personal – tal com afirma l’ideal modern – la que confereix a cadascú de nosaltres la seva dignitat individual inalienable, o bé cal reconèixer – amb els postmoderns de la mort del subjecte o amb els entusiastes dels restauracionismes religiosos del color que sigui – que la flamant llibertat moderna era tan sols una vana, buida, inútil i probablement fins i tot perniciosa il·lusió? En aquest curs aprofundirem aquesta qüestió a partir de la noció de persona que la teologia trinitària ha anat desenvolupant al llarg dels segles. Lluny de desestimar la llibertat personal com a il·lusió vana, els teòlegs trinitaris es veuen enfrontats inevitablement a ella una i altra vegada, i l’acaben reconeixent com a inseparable de la capacitat d’estimar i, juntament amb ella, com a constitutiva del nostre ser imatge de Déu.

NOTA –

No cal cap coneixement previ teològic ni bíblic per fer aquest curs, però sí cal advertir que el nivell serà el d’un curs universitari i que es treballarà a base d’analitzar textos antics; si algú dubta de si el curs és escaient per a ella/ell, podeu venir a la primera sessió sense compromís i fer-vos una idea millor del contingut i metodologia del curs abans de decidir-vos; cada sessió serà de dues hores i mitja i constarà d’una hora d’explicació per part de la Teresa, seguida d’una proposta de treball per fer allà mateix durant tres quarts d’hora en solitari, en parella o en grup, i s’acabarà amb tres quarts d’hora de debat i aprofundiment sobre el material treballat.

DATES – Curs 2015-16: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 03.X / 07.XI / 05.XII / 09.I / 13.II / 12.III / 09.IV / 07.V / 04.VI

LLOC – 

LA BONNE – Centre de Cultura de Dones / c. Sant Pere més Baix n.7 08003 – BARCELONA (al costat del Palau de la Música. Metro L1/L4 – Urquinaona) / Telf. 34 93 315 14 32 (de dilluns a divendres de 10:00 a 19:00h)

 HORARI – Tarda 15:00 / 17:30 distribuït de la següent manera:

  • 15:00-16:00 Classe
  • 16:00-16:45 Treball personal o en grup en base a una de les qüestions tractades durant la classe; en base a una pregunta formulada per la Teresa la classe anterior; o en base al que es vulgui aprofundir.
  • 16:45-17:30 Discussió conjunta

MATRÍCULA – La matrícula del curs és de 350€, que es podrà pagar fraccionadament [03/X – 100€; 09/I – 100€; 09/IV – 100€], prèvia preinscripció de 50€ com s’indica a continuació.

PREINSCRIPCIÓ – Per inscriure’s al curs caldrà omplir el formulari d’aquesta pàgina i fer una transferència bancària de 50€ (que NO es retornarà per motiu de baixa a no ser que aquesta sigui justificada) a l’entitat BANC SABADELL 0081 – 5283 – 34 – 0001109114 i a nom de BENEDICTINES MONESTIR DE SANT BENET, fent-hi constar clarament el nom i cognoms de la persona matriculada, així com el concepte T. La inscripció al curs no serà ferma fins que no confirmem la plaça des de la Secretaria del Monestir.

PER RESERVAR LA VOSTRA PLAÇA AL CURS, OMPLIU EL SEGÜENT FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

[contact-form to=’activitatsTFV@monestirsantbenetmontserrat.com’ subject=’Curs 2015-16 / LA TRINITAT’][contact-field label=’Nom’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Cognoms’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’DNI’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Adreça’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Codi Postal i població’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telèfon’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Correu electrònic’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Edat’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Formació’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Professió’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Comentaris’ type=’textarea’/][/contact-form]